Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari

Primăria Parscoveni

 

 

REGISTRUL1

pentru evidenta proiectelor de hotarari ale consiliului local

al comunei Pârșcoveni, pe anul 2021

 

 

Nr. de inregistrare

Data inregistrarii

Functia, prenumele si numele initiatorului

Titlul proiectului de hotarare a consiliului local

Avizele comisiilor de specialitate sesizate2

Structura/Persoana din aparatul de specialitate al primarului responsabila cu elaborarea raportului compartimentului de resort3

Alte avize necesare conform legii4

Numarul de amendamente5

Data dezbaterii in sedinta consiliului local

Finalizarea procedurii6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 05.01.2021

Primar

Matei Dumitru Dănuț

 Aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 2020, din excedentul bugetului local.

Comisia pt buget………..

Comisia juridică………

Comisia pentru cultură……

 

Comaprtiment contabilitate,

impozite și taxe locale

Ciucă Petre

Nr.603/

05.01.2021

 

-

 Adoptat prin HCL Nr.1/08.01.

2021

 

2.

 23.02.2021

Primar

Matei Dumitru Dănuț

 Alegerea președintelui de ședință pentru lunile:februarie,martie,aprilie-2021

 Comisia pt buget………..

Comisia juridică………

Comisia pentru cultură……

 Secretar general comună

Gheorghe Claudia

Nr.625/

23.02.2021

 -

 Adoptat prin HCL Nr.2/24.02.

2021

 

3.

 18.02.2021

Primar

Matei Dumitru Dănuț

 Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat la nivelul unității administrativeteritoriale,comuna Pârșcoveni, județul Olt,pentru anul școlar 2021-2022

 Comisia pt buget………..

Comisia juridică………

Comisia pentru cultură……

 Secretar general comună

Gheorghe Claudia

Nr.617/

18.02.2021

 -

 Adoptat prin HCL Nr.3/24.02.

2021

 

4.

18.02.2021

Primar

Matei Dumitru Dănuț

Aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe perioada ianuarie-decembrie 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia pt buget………..

Comisia juridică………

Comisia pentru cultură……

 

Compartiment asistentă socială și autoritate tutelară

Dinu Simona

Anghel Florina

Nr.1773/

27.01.2021

-

-

 Adoptat prin HCL Nr.4/24.02.

2021

 

5.

18.02.2021

Primar

Matei Dumitru Dănuț

Aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General(PUG) și Regulamentiul Localde Urbanism(RLU) al comunei Pârșcoveni până la data intrării în vigoare a noului Plan Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism

Comisia pt buget………..

Comisia juridică………

Comisia pentru cultură……

 

Compartiment achizitii publice și urbanism

Dinu Laurențiu

Nr.611/

18.02.2021

-

-

 Adoptat prin HCL Nr.5/24.02.

2021

 

6.

19.02.2021

Primar

Matei Dumitru Dănuț

Inițierea procedurii de închiriere prin atribuire direct a pajiștilor din proprietatea private a comunei Pârșcoveni, județul Olt

Comisia pt buget………..

Comisia juridică………

Comisia pentru cultură……

 

Compartiment agricol,fond funciar

Ion Mariana,

Neagu Cristinel

Nr.2152/

19.02.2021

-

-

 Adoptat prin HCL Nr.6/24.02.

2021

 

7.

23.02.2021

Primar

Matei Dumitru Dănuț

Aprobarea contului de execuție al buegtului local al comunei Pârșcoveni pe trim.IV/2020.

Comisia pt buget………..

Comisia juridică………

Comisia pentru cultură……

 Comaprtiment contabilitate,

impozite și taxe locale

Ciucă Petre

Nr.625/

23.02.2021

-

-

 Adoptat prin HCL Nr.7/24.02.

2021

 

8.

12.03.2021

Primar

Matei Dumitru Dănuț

Indexarea impozitelor și taxelor pentru anul fiscal 2022

Comisia pt buget………..

Comisia juridică………

Comisia pentru cultură……

 Comaprtiment contabilitate,

impozite și taxe locale

Drușa Constanța

Nr.631/

12.03.2021

 

-

-

Adoptat prin HCL Nr.8/31.03.

2021

 

9.

18.03.2021

Primar

Matei Dumitru Dănuț

Nominalizarea a doi consilieri locali în cadrul Consiliului Local al comunei Pârșcoveni în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Pârșcoveni pentru activitatea desfășurată în anul 2020

Comisia pt buget………..

Comisia juridică………

Comisia pentru cultură……

Compartiment resurse umane și stare civilă

Vărzaru Marinela

Nr.636/

18.03.2021

 

-

-

Adoptat prin HCL Nr.9/31.03.

2021

 

10.

18.03.2021

Primar

Matei Dumitru Dănuț

Aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenți personali ai personalor cu handicap grav cu asistent personal pentru anul 2020.

Comisia pt buget………..

Comisia juridică………

Comisia pentru cultură……

 

Compartiment asistentă socială și autoritate tutelară

Dinu Simona

Anghel Florina

Nr.2494/

18.03.2021

-

-

Adoptat prin HCL Nr.10/31.03.

2021

 

11.

18.03.2021

Primar

Matei Dumitru Dănuț

Aprobarea planuluyi de Analiză și Acoperire a Riscurilor(PAAR),

La nivelul comunei Pârșcoveni pe anul 2021

Comisia pt buget………..

Comisia juridică………

Comisia pentru cultură……

Responsabil SVSU

Botofei Sorin Nicușor

Nr.640/

18.03.2021

 

-

-

Adoptat prin HCL Nr.11/31.03.2021

 

12.

23.03.2021

Primar

Matei Dumitru Dănuț

Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Pârșcoveni.

Comisia pt buget………..

Comisia juridică………

Comisia pentru cultură……

Secretar general comună

Gheorghe Claudia

Nr.646/

23.03.2021

-

-

Adoptat prin HCL Nr.12/31.03.2021

 

13.

14.04.2021

Primar

Matei Dumitru Dănuț

Aprobarea bugetului local al comunei Pârșoveni pe anul 2021.

Comisia pt buget………..

Comisia juridică………

Comisia pentru cultură……

Comaprtiment contabilitate,

impozite și taxe locale

Ciucă Petre

Nr.655/

14.04.2021

-

-

Adoptat prin HCL Nr.13/22.04.2021

 

14.

21.04.2021

Primar

Matei Dumitru Dănuț

Aprobarea fondurilor necesare decontării cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale Pârșcoveni aferente lunilor: decembrie-2020 și ianuarie, februarie-2021.

Comisia pt buget………..

Comisia juridică………

Comisia pentru cultură……

Comaprtiment contabilitate,

impozite și taxe locale

Ciucă Petre

Nr.651/

29.03.2021

-

-

Adoptat prin HCL Nr.14/22.04.2021

 

15.

14.04.2021

Primar

Matei Dumitru Dănuț

 

Aprobarea numărului și cuantumul anual al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat di comuna Pârșcoveni pentru anul școlar 2020-2021

Comisia pt buget………..

Comisia juridică………

Comisia pentru cultură……

Comaprtiment contabilitate,

impozite și taxe locale

Ciucă Petre

Nr.659/

21.04.2021

-

-

Adoptat prin HCL Nr.15/22.04.2021

 

16.

20.05.2021

Primar

Matei Dumitru Dănuț Primar

Matei Dumitru Dănuț

Alegerea președintelui de ședință pentru lunile:mai,iunie,

iulie - 2021

Comisia pt buget………..

Nr..1/29.09.2021

Comisia juridică………

Nr..1/29.05.2021

Comisia pentru cultură……

Nr..1/29.05.2021

 

Secretar general comună

Gheorghe Claudia

Nr.667/

20.05.2021

-

-

Adoptat prin HCL Nr.16/31.05.2021

 

17

20.05.2021

Primar

Matei Dumitru Dănuț

Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Pârșcovenipe trim.I/2021.

Comisia pt buget………..

Nr..2/29.09.2021

Comisia juridică………

Nr..2/29.05.2021

Comisia pentru cultură……

Nr..2/29.05.2021

 

Comaprtiment contabilitate,

impozite și taxe locale

Ciucă Petre

Nr.668/

20.05.2021

-

-

Adoptat prin HCL Nr.17/31.05.2021

 

18

25.05.2021

Primar

Matei Dumitru Dănuț

Aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții”desfiintare Anexă Primărie, corp C#, C4 și construire Anexă primărie, faza CU și DTAC, comuna Pârșcoveni, județul Olt”, actualizată la mai 2021.

Comisia pt buget………..

Nr..3/29.09.2021

Comisia juridică………

Nr..3/29.05.2021

Comisia pentru cultură……

Nr..3/29.05.2021

 

Comaprtiment contabilitate,

impozite și taxe locale

Ciucă Petre

Nr.678/

25.05.2021

-

-

Adoptat prin HCL Nr.18/31.05.2021

 

19

25.05.2021

Primar

Matei Dumitru Dănuț

Inchirierea pajiștilor prin atribuire direct aflate în proprietatea private a comunei Pârșcoveni, județul Olt.

Comisia pt buget………..

Nr..4/29.09.2021

Comisia juridică………

Nr..4/29.05.2021

Comisia pentru cultură……

Nr..4/29.05.2021

 

Compartiment agricol,fond funciar

Ion Mariana,

Neagu Cristinel

Nr.674/

25.05.2021

-

-

Adoptat prin HCL Nr.19/31.05.2021

 

20

20.05.2021

Primar

Matei Dumitru Dănuț

Aprobarea fondurilor necesare decontării cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale Pârșcoveni aferente lunilor: martie și aprilie-2021

Comisia pt buget………..

Nr..5/29.09.2021

Comisia juridică………

Nr..5/29.05.2021

Comisia pentru cultură……

Nr..5/29.05.2021

 

Comaprtiment contabilitate,

impozite și taxe locale

Ciucă Petre

Nr.664/

20.05.2021

-

-

Adoptat prin HCL Nr.20/31.05.2021

 

21

03.06.2021

Primar

Matei Dumitru Dănuț

Constatarea încetării de drept,înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Matei Marian, în urma demisiei și vacantarea locului de consilier local.

Comisia pt buget………..

Nr..6/29.06.2021

Comisia juridică………

Nr..6/29.06.2021

Comisia pentru cultură……

Nr..6/29.06.2021

 

Secretar general comună

Gheorghe Claudia

Nr.705/

03.06.2021

-

-

Adoptat prin HCL Nr.21/30.06.2021

 

22

23.06.2021

Primar

Matei Dumitru Dănuț

Modificarea și completarea Anexei la HCL nr.12/2021 privind aprobarea regulamentului de organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Pârșcoveni.

Comisia pt buget………..

Nr..7/29.06.2021

Comisia juridică………

Nr..7/29.06.2021

Comisia pentru cultură……

Nr..7/29.06.2021

 

Secretar general comună

Gheorghe Claudia

Nr.707/

23.06.2021

-

-

Adoptat prin HCL Nr.22/30.06.2021

 

23

 

23.06.2021

Primar

Matei Dumitru Dănuț

Aprobarea unui număr de 31 posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Comuna Pârșcoveni

Comisia pt buget………..

Nr..8/29.06.2021

Comisia juridică………

Nr..8/29.06.2021

Comisia pentru cultură……

Nr..8/29.06.2021

 

Compartiment resurse umane și stare civilă

Vărzaru Marinela

Nr.710/

23.06.2021

-

-

Adoptat prin HCL Nr.23/30.06.2021

 

 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri