Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari

Primăria Parscoveni
Nr. proiect Data proiect

Titlu proiect

(privind...)

Caracter

(individual/normativ)

Initiator Nr. hotarare Data hotarare
1    Alegerea președintelui de ședință pentru lunile: ianuarie, februarie, martie-2020  INDIVIDUAL PRIMAR   1  08.01.2020
2    Aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 2019 din excedentului bugetului local.  NORMATIV  PRIMAR  2  08.01.2020
3    Aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe perioada ianuarie-decembrie 2020, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare   NORMATIV   PRIMAR  3  31.01.2020
4    Aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav cu asistent personal pentru semestrul II al anului 2019   NORMATIV  PRIMAR  4  31.01.2020
5    Aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav cu asistent personal pentru semestrul II al anului 2019 Situații de Urgență (S.V.S.U.) al comunei Pârșcoveni, conf. prevederilor O.M.A.I. nr.75/2019 NORMATIV   PRIMAR  5  31.01.2020
6    Aprobare Regulament Intern de organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Pârșcoveni   NORMATIV  PRIMAR   6  31.01.2020
7    Aprobare Regulament de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Pârșcoveni NORMATIV   PRIMAR   7  31.01.2020
8    Aprobarea bugetului local al comunei Pârșcoveni pe anul 2020   NORMATIV  PRIMAR   8  20.02.2020
9    Aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Pârșcoveni NORMATIV   PRIMAR   9  20.02.2020
10    Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Pârșcoveni, pe trim.IV/2019   NORMATIV PRIMAR  10  31.03.2020
11    Indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021   NORMATIV PRIMAR  11  31.03.2020
12    Alegerea președintelui de ședință pentru lunile: aprilie, mai, iunie-2020   INDIVIDUAL PRIMAR  12  31.03.2020 
13    Stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor consiliului local al comunei Pârșcoveni, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate.   NORMATIV  PRIMAR  13  31.03.2020

 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri