Comisii de specialitate

Primaria Parscoveni

I. Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului,urbanism, protecţia mediului şi turism:

1. Chera Vergil
2. Tănasie Ștefan
3. Barbu Marin
4. Preda Emilian Dănuţ
5. Dumitra Ovidiu

II. Comisia juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport:

1. Rosu Stelian
2. Chivu Marcela
3. Dumitra Florin
4. Păun Ionel
5. Postolache Ion

III.Comisia pentru activităţi social – culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie:

1. Vărzaru George
2. Mitroi Ștefănel
3. Badea Stefan

Stiri MDRAP

Ultimele stiri